Skip to content

?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

6:1 καὶ αὗται αἱ ἐντολαὶ καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα ὅσα ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν διδάξαι ὑμᾶς ποιεῖν οὕτως ἐν τῇ γῇ εἰς ἣν ὑμεῖς εἰσπορεύεσθε ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν
6:2 ἵνα φοβῆσθε κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν φυλάσσεσθαι πάντα τὰ δικαιώματα αὐτοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ οἱ υἱοὶ τῶν υἱῶν σου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου ἵνα μακροημερεύσητε
6:3 καὶ ἄκουσον Ισραηλ καὶ φύλαξαι ποιεῖν ὅπως εὖ σοι ᾖ καὶ ἵνα πληθυνθῆτε σφόδρα καθάπερ ἐλάλησεν κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων σου δοῦναί σοι γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι
6:4 καὶ ταῦτα τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα ὅσα ἐνετείλατο κύριος τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἄκουε Ισραηλ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστιν
6:5 καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεώς σου
6:6 καὶ ἔσται τὰ ῥήματα ταῦτα ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον ἐν τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου
6:7 καὶ προβιβάσεις αὐτὰ τοὺς υἱούς σου καὶ λαλήσεις ἐν αὐτοῖς καθήμενος ἐν οἴκῳ καὶ πορευόμενος ἐν ὁδῷ καὶ κοιταζόμενος καὶ διανιστάμενος
6:8 καὶ ἀφάψεις αὐτὰ εἰς σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρός σου καὶ ἔσται ἀσάλευτον πρὸ ὀφθαλμῶν σου
6:9 καὶ γράψετε αὐτὰ ἐπὶ τὰς φλιὰς τῶν οἰκιῶν ὑμῶν καὶ τῶν πυλῶν ὑμῶν
6:10 καὶ ἔσται ὅταν εἰσαγάγῃ σε κύριος ὁ θεός σου εἰς τὴν γῆν ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ δοῦναί σοι πόλεις μεγάλας καὶ καλάς ἃς οὐκ ᾠκοδόμησας
6:11 οἰκίας πλήρεις πάντων ἀγαθῶν ἃς οὐκ ἐνέπλησας λάκκους λελατομημένους οὓς οὐκ ἐξελατόμησας ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶνας οὓς οὐ κατεφύτευσας καὶ φαγὼν καὶ ἐμπλησθεὶς
6:12 πρόσεχε σεαυτῷ μὴ ἐπιλάθῃ κυρίου τοῦ θεοῦ σου τοῦ ἐξαγαγόντος σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας
6:13 κύριον τὸν θεόν σου φοβηθήσῃ καὶ αὐτῷ λατρεύσεις καὶ πρὸς αὐτὸν κολληθήσῃ καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ὀμῇ
6:14 οὐ πορεύσεσθε ὀπίσω θεῶν ἑτέρων ἀπὸ τῶν θεῶν τῶν ἐθνῶν τῶν περικύκλῳ ὑμῶν
6:15 ὅτι θεὸς ζηλωτὴς κύριος ὁ θεός σου ἐν σοί μὴ ὀργισθεὶς θυμωθῇ κύριος ὁ θεός σου ἐν σοὶ καὶ ἐξολεθρεύσῃ σε ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς
6:16 οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου ὃν τρόπον ἐξεπειράσασθε ἐν τῷ Πειρασμῷ
6:17 φυλάσσων φυλάξῃ τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ σου τὰ μαρτύρια καὶ τὰ δικαιώματα ὅσα ἐνετείλατό σοι
6:18 καὶ ποιήσεις τὸ ἀρεστὸν καὶ τὸ καλὸν ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ εἰσέλθῃς καὶ κληρονομήσῃς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν ἣν ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν ὑμῶν
6:19 ἐκδιῶξαι πάντας τοὺς ἐχθρούς σου πρὸ προσώπου σου καθὰ ἐλάλησεν
6:20 καὶ ἔσται ὅταν ἐρωτήσῃ σε ὁ υἱός σου αὔριον λέγων τί ἐστιν τὰ μαρτύρια καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα ὅσα ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἡμῖν
6:21 καὶ ἐρεῖς τῷ υἱῷ σου οἰκέται ἦμεν τῷ Φαραω ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐξήγαγεν ἡμᾶς κύριος ἐκεῖθεν ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ
6:22 καὶ ἔδωκεν κύριος σημεῖα καὶ τέρατα μεγάλα καὶ πονηρὰ ἐν Αἰγύπτῳ ἐν Φαραω καὶ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἐνώπιον ἡμῶν
6:23 καὶ ἡμᾶς ἐξήγαγεν ἐκεῖθεν ἵνα εἰσαγάγῃ ἡμᾶς δοῦναι ἡμῖν τὴν γῆν ταύτην ἣν ὤμοσεν δοῦναι τοῖς πατράσιν ἡμῶν
6:24 καὶ ἐνετείλατο ἡμῖν κύριος ποιεῖν πάντα τὰ δικαιώματα ταῦτα φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν ἵνα εὖ ᾖ ἡμῖν πάσας τὰς ἡμέρας ἵνα ζῶμεν ὥσπερ καὶ σήμερον
6:25 καὶ ἐλεημοσύνη ἔσται ἡμῖν ἐὰν φυλασσώμεθα ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν καθὰ ἐνετείλατο ἡμῖν κύριος


List of Articles
번호 분류 제목
1293 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 16
1292 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 17
1291 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 18
1290 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 19
1289 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 20
1288 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 21
1287 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 22
1286 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 23
1285 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 24
1284 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 25
1283 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 26
1282 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 27
1281 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 28
1280 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 29
1279 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 30
1278 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 31
1277 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 32
1276 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 33
1275 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 34
1274 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 35
1273 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 36
1272 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 01
1271 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 02
1270 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 03
1269 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 04
1268 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 05
» Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 06
1266 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 07
1265 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 08
1264 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 09
1263 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 10
1262 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 11
1261 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 12
1260 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 13
1259 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 14
1258 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 15
1257 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 16
1256 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 17
1255 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 18
1254 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 19
1253 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 20
1252 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 21
1251 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 22
1250 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 23
1249 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 24
1248 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 25
1247 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 26
1246 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 27
1245 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 28
1244 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 29
1243 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 30
1242 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 31
1241 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 32
1240 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 33
1239 Deuteronomy Greek LXX(Rahlps), Deuteronomy, Chapter 34
1238 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 01
1237 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 02
1236 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 03
1235 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 04
1234 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 05
1233 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 06
1232 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 07
1231 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 08
1230 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 09
1229 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 10
1228 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 11
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 22 Next
/ 22

All the bible versions, Commentaries and Dictionaries here have their own right.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Ecclesyna Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소