Skip to content

?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

28:1 καὶ σὺ προσαγάγου πρὸς σεαυτὸν τόν τε Ααρων τὸν ἀδελφόν σου καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἱερατεύειν μοι Ααρων καὶ Ναδαβ καὶ Αβιουδ καὶ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ υἱοὺς Ααρων
28:2 καὶ ποιήσεις στολὴν ἁγίαν Ααρων τῷ ἀδελφῷ σου εἰς τιμὴν καὶ δόξαν
28:3 καὶ σὺ λάλησον πᾶσι τοῖς σοφοῖς τῇ διανοίᾳ οὓς ἐνέπλησα πνεύματος αἰσθήσεως καὶ ποιήσουσιν τὴν στολὴν τὴν ἁγίαν Ααρων εἰς τὸ ἅγιον ἐν ᾗ ἱερατεύσει μοι
28:4 καὶ αὗται αἱ στολαί ἃς ποιήσουσιν τὸ περιστήθιον καὶ τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸν ποδήρη καὶ χιτῶνα κοσυμβωτὸν καὶ κίδαριν καὶ ζώνην καὶ ποιήσουσιν στολὰς ἁγίας Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερατεύειν μοι
28:5 καὶ αὐτοὶ λήμψονται τὸ χρυσίον καὶ τὴν ὑάκινθον καὶ τὴν πορφύραν καὶ τὸ κόκκινον καὶ τὴν βύσσον
28:6 καὶ ποιήσουσιν τὴν ἐπωμίδα ἐκ βύσσου κεκλωσμένης ἔργον ὑφαντὸν ποικιλτοῦ
28:7 δύο ἐπωμίδες συνέχουσαι ἔσονται αὐτῷ ἑτέρα τὴν ἑτέραν ἐπὶ τοῖς δυσὶ μέρεσιν ἐξηρτημέναι
28:8 καὶ τὸ ὕφασμα τῶν ἐπωμίδων ὅ ἐστιν ἐπ᾽ αὐτῷ κατὰ τὴν ποίησιν ἐξ αὐτοῦ ἔσται ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης
28:9 καὶ λήμψῃ τοὺς δύο λίθους λίθους σμαράγδου καὶ γλύψεις ἐν αὐτοῖς τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ
28:10 ἓξ ὀνόματα ἐπὶ τὸν λίθον τὸν ἕνα καὶ τὰ ἓξ ὀνόματα τὰ λοιπὰ ἐπὶ τὸν λίθον τὸν δεύτερον κατὰ τὰς γενέσεις αὐτῶν
28:11 ἔργον λιθουργικῆς τέχνης γλύμμα σφραγῖδος διαγλύψεις τοὺς δύο λίθους ἐπὶ τοῖς ὀνόμασιν τῶν υἱῶν Ισραηλ
28:12 καὶ θήσεις τοὺς δύο λίθους ἐπὶ τῶν ὤμων τῆς ἐπωμίδος λίθοι μνημοσύνου εἰσὶν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἀναλήμψεται Ααρων τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ ἔναντι κυρίου ἐπὶ τῶν δύο ὤμων αὐτοῦ μνημόσυνον περὶ αὐτῶν
28:13 καὶ ποιήσεις ἀσπιδίσκας ἐκ χρυσίου καθαροῦ
28:14 καὶ ποιήσεις δύο κροσσωτὰ ἐκ χρυσίου καθαροῦ καταμεμιγμένα ἐν ἄνθεσιν ἔργον πλοκῆς καὶ ἐπιθήσεις τὰ κροσσωτὰ τὰ πεπλεγμένα ἐπὶ τὰς ἀσπιδίσκας κατὰ τὰς παρωμίδας αὐτῶν ἐκ τῶν ἐμπροσθίων
28:15 καὶ ποιήσεις λογεῖον τῶν κρίσεων ἔργον ποικιλτοῦ κατὰ τὸν ῥυθμὸν τῆς ἐπωμίδος ποιήσεις αὐτό ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης ποιήσεις αὐτό
28:16 τετράγωνον ἔσται διπλοῦν σπιθαμῆς τὸ μῆκος καὶ σπιθαμῆς τὸ εὖρος
28:17 καὶ καθυφανεῖς ἐν αὐτῷ ὕφασμα κατάλιθον τετράστιχον στίχος λίθων ἔσται σάρδιον τοπάζιον καὶ σμάραγδος ὁ στίχος ὁ εἷς
28:18 καὶ ὁ στίχος ὁ δεύτερος ἄνθραξ καὶ σάπφειρος καὶ ἴασπις
28:19 καὶ ὁ στίχος ὁ τρίτος λιγύριον ἀχάτης καὶ ἀμέθυστος
28:20 καὶ ὁ στίχος ὁ τέταρτος χρυσόλιθος καὶ βηρύλλιον καὶ ὀνύχιον περικεκαλυμμένα χρυσίῳ συνδεδεμένα ἐν χρυσίῳ ἔστωσαν κατὰ στίχον αὐτῶν
28:21 καὶ οἱ λίθοι ἔστωσαν ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ δέκα δύο κατὰ τὰ ὀνόματα αὐτῶν γλυφαὶ σφραγίδων ἕκαστος κατὰ τὸ ὄνομα ἔστωσαν εἰς δέκα δύο φυλάς
28:22 καὶ ποιήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον κροσσοὺς συμπεπλεγμένους ἔργον ἁλυσιδωτὸν ἐκ χρυσίου καθαροῦ
28:23 
28:24 
28:25 
28:26 
28:27 
28:28 
28:29 καὶ λήμψεται Ααρων τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐπὶ τοῦ λογείου τῆς κρίσεως ἐπὶ τοῦ στήθους εἰσιόντι εἰς τὸ ἅγιον μνημόσυνον ἔναντι τοῦ θεοῦ [1] καὶ θήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον τῆς κρίσεως τοὺς κροσσούς τὰ ἁλυσιδωτὰ ἐπ᾽ ἀμφοτέρων τῶν κλιτῶν τοῦ λογείου ἐπιθήσεις καὶ τὰς δύο ἀσπιδίσκας ἐπιθήσεις ἐπ᾽ ἀμφοτέρους τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος κατὰ πρόσωπον
28:30 καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον τῆς κρίσεως τὴν δήλωσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν καὶ ἔσται ἐπὶ τοῦ στήθους Ααρων ὅταν εἰσπορεύηται εἰς τὸ ἅγιον ἐναντίον κυρίου καὶ οἴσει Ααρων τὰς κρίσεις τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐπὶ τοῦ στήθους ἐναντίον κυρίου διὰ παντός
28:31 καὶ ποιήσεις ὑποδύτην ποδήρη ὅλον ὑακίνθινον
28:32 καὶ ἔσται τὸ περιστόμιον ἐξ αὐτοῦ μέσον ᾤαν ἔχον κύκλῳ τοῦ περιστομίου ἔργον ὑφάντου τὴν συμβολὴν συνυφασμένην ἐξ αὐτοῦ ἵνα μὴ ῥαγῇ
28:33 καὶ ποιήσεις ἐπὶ τὸ λῶμα τοῦ ὑποδύτου κάτωθεν ὡσεὶ ἐξανθούσης ῥόας ῥοίσκους ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης ἐπὶ τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ τὸ αὐτὸ δὲ εἶδος ῥοίσκους χρυσοῦς καὶ κώδωνας ἀνὰ μέσον τούτων περικύκλῳ
28:34 παρὰ ῥοίσκον χρυσοῦν κώδωνα καὶ ἄνθινον ἐπὶ τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ
28:35 καὶ ἔσται Ααρων ἐν τῷ λειτουργεῖν ἀκουστὴ ἡ φωνὴ αὐτοῦ εἰσιόντι εἰς τὸ ἅγιον ἐναντίον κυρίου καὶ ἐξιόντι ἵνα μὴ ἀποθάνῃ
28:36 καὶ ποιήσεις πέταλον χρυσοῦν καθαρὸν καὶ ἐκτυπώσεις ἐν αὐτῷ ἐκτύπωμα σφραγῖδος ἁγίασμα κυρίου
28:37 καὶ ἐπιθήσεις αὐτὸ ἐπὶ ὑακίνθου κεκλωσμένης καὶ ἔσται ἐπὶ τῆς μίτρας κατὰ πρόσωπον τῆς μίτρας ἔσται
28:38 καὶ ἔσται ἐπὶ τοῦ μετώπου Ααρων καὶ ἐξαρεῖ Ααρων τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἁγίων ὅσα ἂν ἁγιάσωσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ παντὸς δόματος τῶν ἁγίων αὐτῶν καὶ ἔσται ἐπὶ τοῦ μετώπου Ααρων διὰ παντός δεκτὸν αὐτοῖς ἔναντι κυρίου
28:39 καὶ οἱ κόσυμβοι τῶν χιτώνων ἐκ βύσσου καὶ ποιήσεις κίδαριν βυσσίνην καὶ ζώνην ποιήσεις ἔργον ποικιλτοῦ
28:40 καὶ τοῖς υἱοῖς Ααρων ποιήσεις χιτῶνας καὶ ζώνας καὶ κιδάρεις ποιήσεις αὐτοῖς εἰς τιμὴν καὶ δόξαν
28:41 καὶ ἐνδύσεις αὐτὰ Ααρων τὸν ἀδελφόν σου καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ καὶ χρίσεις αὐτοὺς καὶ ἐμπλήσεις αὐτῶν τὰς χεῖρας καὶ ἁγιάσεις αὐτούς ἵνα ἱερατεύωσίν μοι
28:42 καὶ ποιήσεις αὐτοῖς περισκελῆ λινᾶ καλύψαι ἀσχημοσύνην χρωτὸς αὐτῶν ἀπὸ ὀσφύος ἕως μηρῶν ἔσται
28:43 καὶ ἕξει Ααρων αὐτὰ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὡς ἂν εἰσπορεύωνται εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου ἢ ὅταν προσπορεύωνται λειτουργεῖν πρὸς τὸ θυσιαστήριον τοῦ ἁγίου καὶ οὐκ ἐπάξονται πρὸς ἑαυτοὺς ἁμαρτίαν ἵνα μὴ ἀποθάνωσιν νόμιμον αἰώνιον αὐτῷ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν


List of Articles
번호 분류 제목
1359 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 17
1358 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 18
1357 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 19
1356 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 20
1355 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 21
1354 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 22
1353 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 23
1352 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 24
1351 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 25
1350 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 26
1349 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 27
» Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 28
1347 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 29
1346 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 30
1345 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 31
1344 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 32
1343 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 33
1342 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 34
1341 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 35
1340 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 36
1339 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 37
1338 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 38
1337 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 39
1336 Exodus Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 40
1335 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 01
1334 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 02
1333 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 03
1332 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 04
1331 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 05
1330 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 06
1329 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 07
1328 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 08
1327 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 09
1326 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 10
1325 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 11
1324 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 12
1323 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 13
1322 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 14
1321 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 15
1320 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 16
1319 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 17
1318 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 18
1317 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 19
1316 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 20
1315 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 21
1314 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 22
1313 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 23
1312 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 24
1311 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 25
1310 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 26
1309 Leviticus Greek LXX(Rahlps), Leviticus, Chapter 27
1308 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 01
1307 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 02
1306 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 03
1305 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 04
1304 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 05
1303 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 06
1302 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 07
1301 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 08
1300 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 09
1299 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 10
1298 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 11
1297 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 12
1296 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 13
1295 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 14
1294 Numbers Greek LXX(Rahlps), Numbers, Chapter 15
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 22 Next
/ 22

All the bible versions, Commentaries and Dictionaries here have their own right.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Ecclesyna Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소