Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

34:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
34:2 υἱὲ ἀνθρώπου προφήτευσον ἐπὶ τοὺς ποιμένας τοῦ Ισραηλ προφήτευσον καὶ εἰπὸν τοῖς ποιμέσι τάδε λέγει κύριος κύριος ὦ ποιμένες Ισραηλ μὴ βόσκουσιν ποιμένες ἑαυτούς οὐ τὰ πρόβατα βόσκουσιν οἱ ποιμένες
34:3 ἰδοὺ τὸ γάλα κατέσθετε καὶ τὰ ἔρια περιβάλλεσθε καὶ τὸ παχὺ σφάζετε καὶ τὰ πρόβατά μου οὐ βόσκετε
34:4 τὸ ἠσθενηκὸς οὐκ ἐνισχύσατε καὶ τὸ κακῶς ἔχον οὐκ ἐσωματοποιήσατε καὶ τὸ συντετριμμένον οὐ κατεδήσατε καὶ τὸ πλανώμενον οὐκ ἐπεστρέψατε καὶ τὸ ἀπολωλὸς οὐκ ἐζητήσατε καὶ τὸ ἰσχυρὸν κατειργάσασθε μόχθῳ
34:5 καὶ διεσπάρη τὰ πρόβατά μου διὰ τὸ μὴ εἶναι ποιμένας καὶ ἐγενήθη εἰς κατάβρωμα πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ
34:6 καὶ διεσπάρη μου τὰ πρόβατα ἐν παντὶ ὄρει καὶ ἐπὶ πᾶν βουνὸν ὑψηλὸν καὶ ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς διεσπάρη καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐκζητῶν οὐδὲ ὁ ἀποστρέφων
34:7 διὰ τοῦτο ποιμένες ἀκούσατε λόγον κυρίου
34:8 ζῶ ἐγώ λέγει κύριος κύριος εἰ μὴν ἀντὶ τοῦ γενέσθαι τὰ πρόβατά μου εἰς προνομὴν καὶ γενέσθαι τὰ πρόβατά μου εἰς κατάβρωμα πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ πεδίου παρὰ τὸ μὴ εἶναι ποιμένας καὶ οὐκ ἐξεζήτησαν οἱ ποιμένες τὰ πρόβατά μου καὶ ἐβόσκησαν οἱ ποιμένες ἑαυτούς τὰ δὲ πρόβατά μου οὐκ ἐβόσκησαν
34:9 ἀντὶ τούτου ποιμένες
34:10 τάδε λέγει κύριος κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ τοὺς ποιμένας καὶ ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἀποστρέψω αὐτοὺς τοῦ μὴ ποιμαίνειν τὰ πρόβατά μου καὶ οὐ βοσκήσουσιν ἔτι οἱ ποιμένες αὐτά καὶ ἐξελοῦμαι τὰ πρόβατά μου ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ οὐκ ἔσονται αὐτοῖς ἔτι εἰς κατάβρωμα
34:11 διότι τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου καὶ ἐπισκέψομαι αὐτά
34:12 ὥσπερ ζητεῖ ὁ ποιμὴν τὸ ποίμνιον αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ ὅταν ᾖ γνόφος καὶ νεφέλη ἐν μέσῳ προβάτων διακεχωρισμένων οὕτως ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου καὶ ἀπελάσω αὐτὰ ἀπὸ παντὸς τόπου οὗ διεσπάρησαν ἐκεῖ ἐν ἡμέρᾳ νεφέλης καὶ γνόφου
34:13 καὶ ἐξάξω αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ συνάξω αὐτοὺς ἀπὸ τῶν χωρῶν καὶ εἰσάξω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν καὶ βοσκήσω αὐτοὺς ἐπὶ τὰ ὄρη Ισραηλ καὶ ἐν ταῖς φάραγξιν καὶ ἐν πάσῃ κατοικίᾳ τῆς γῆς
34:14 ἐν νομῇ ἀγαθῇ βοσκήσω αὐτούς καὶ ἐν τῷ ὄρει τῷ ὑψηλῷ Ισραηλ ἔσονται αἱ μάνδραι αὐτῶν ἐκεῖ κοιμηθήσονται καὶ ἐκεῖ ἀναπαύσονται ἐν τρυφῇ ἀγαθῇ καὶ ἐν νομῇ πίονι βοσκηθήσονται ἐπὶ τῶν ὀρέων Ισραηλ
34:15 ἐγὼ βοσκήσω τὰ πρόβατά μου καὶ ἐγὼ ἀναπαύσω αὐτά καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος τάδε λέγει κύριος κύριος
34:16 τὸ ἀπολωλὸς ζητήσω καὶ τὸ πλανώμενον ἐπιστρέψω καὶ τὸ συντετριμμένον καταδήσω καὶ τὸ ἐκλεῖπον ἐνισχύσω καὶ τὸ ἰσχυρὸν φυλάξω καὶ βοσκήσω αὐτὰ μετὰ κρίματος
34:17 καὶ ὑμεῖς πρόβατα τάδε λέγει κύριος κύριος ἰδοὺ ἐγὼ διακρινῶ ἀνὰ μέσον προβάτου καὶ προβάτου κριῶν καὶ τράγων
34:18 καὶ οὐχ ἱκανὸν ὑμῖν ὅτι τὴν καλὴν νομὴν ἐνέμεσθε καὶ τὰ κατάλοιπα τῆς νομῆς ὑμῶν κατεπατεῖτε τοῖς ποσὶν ὑμῶν καὶ τὸ καθεστηκὸς ὕδωρ ἐπίνετε καὶ τὸ λοιπὸν τοῖς ποσὶν ὑμῶν ἐταράσσετε
34:19 καὶ τὰ πρόβατά μου τὰ πατήματα τῶν ποδῶν ὑμῶν ἐνέμοντο καὶ τὸ τεταραγμένον ὕδωρ ὑπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἔπινον
34:20 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος ἰδοὺ ἐγὼ διακρινῶ ἀνὰ μέσον προβάτου ἰσχυροῦ καὶ ἀνὰ μέσον προβάτου ἀσθενοῦς
34:21 ἐπὶ ταῖς πλευραῖς καὶ τοῖς ὤμοις ὑμῶν διωθεῖσθε καὶ τοῖς κέρασιν ὑμῶν ἐκερατίζετε καὶ πᾶν τὸ ἐκλεῖπον ἐξεθλίβετε
34:22 καὶ σώσω τὰ πρόβατά μου καὶ οὐ μὴ ὦσιν ἔτι εἰς προνομήν καὶ κρινῶ ἀνὰ μέσον κριοῦ πρὸς κριόν
34:23 καὶ ἀναστήσω ἐπ᾽ αὐτοὺς ποιμένα ἕνα καὶ ποιμανεῖ αὐτούς τὸν δοῦλόν μου Δαυιδ καὶ ἔσται αὐτῶν ποιμήν
34:24 καὶ ἐγὼ κύριος ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν καὶ Δαυιδ ἐν μέσῳ αὐτῶν ἄρχων ἐγὼ κύριος ἐλάλησα
34:25 καὶ διαθήσομαι τῷ Δαυιδ διαθήκην εἰρήνης καὶ ἀφανιῶ θηρία πονηρὰ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ κατοικήσουσιν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ὑπνώσουσιν ἐν τοῖς δρυμοῖς
34:26 καὶ δώσω αὐτοὺς περικύκλῳ τοῦ ὄρους μου καὶ δώσω τὸν ὑετὸν ὑμῖν ὑετὸν εὐλογίας
34:27 καὶ τὰ ξύλα τὰ ἐν τῷ πεδίῳ δώσει τὸν καρπὸν αὐτῶν καὶ ἡ γῆ δώσει τὴν ἰσχὺν αὐτῆς καὶ κατοικήσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν ἐν ἐλπίδι εἰρήνης καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἐν τῷ συντρῖψαί με τὸν ζυγὸν αὐτῶν καὶ ἐξελοῦμαι αὐτοὺς ἐκ χειρὸς τῶν καταδουλωσαμένων αὐτούς
34:28 καὶ οὐκ ἔσονται ἔτι ἐν προνομῇ τοῖς ἔθνεσιν καὶ τὰ θηρία τῆς γῆς οὐκέτι μὴ φάγωσιν αὐτούς καὶ κατοικήσουσιν ἐν ἐλπίδι καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐκφοβῶν αὐτούς
34:29 καὶ ἀναστήσω αὐτοῖς φυτὸν εἰρήνης καὶ οὐκέτι ἔσονται ἀπολλύμενοι λιμῷ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ οὐ μὴ ἐνέγκωσιν ἔτι ὀνειδισμὸν ἐθνῶν
34:30 καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν καὶ αὐτοὶ λαός μου οἶκος Ισραηλ λέγει κύριος
34:31 πρόβατά μου καὶ πρόβατα ποιμνίου μού ἐστε καὶ ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν λέγει κύριος κύριος


List of Articles
번호 분류 제목
369 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 32
368 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 33
367 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 34
366 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 35
365 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 36
364 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 37
363 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 38
362 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 39
361 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 40
360 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 41
359 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 42
358 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 43
357 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 44
356 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 45
355 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 46
354 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 47
353 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 48
352 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 49
351 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 50
350 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 51
349 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 52
348 Baruch Greek LXX(Rahlps), Baruch, Chapter 01
347 Baruch Greek LXX(Rahlps), Baruch, Chapter 02
346 Baruch Greek LXX(Rahlps), Baruch, Chapter 03
345 Baruch Greek LXX(Rahlps), Baruch, Chapter 04
344 Baruch Greek LXX(Rahlps), Baruch, Chapter 05
343 Lamentations Greek LXX(Rahlps), Lamentations, Chapter 01
342 Lamentations Greek LXX(Rahlps), Lamentations, Chapter 02
341 Lamentations Greek LXX(Rahlps), Lamentations, Chapter 03
340 Lamentations Greek LXX(Rahlps), Lamentations, Chapter 04
339 Lamentations Greek LXX(Rahlps), Lamentations, Chapter 05
338 Epistle Of Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Epistle of Jeremiah, Chapter 01
337 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 01
336 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 02
335 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 03
334 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 04
333 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 05
332 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 06
331 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 07
330 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 08
329 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 09
328 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 10
327 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 11
326 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 12
325 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 13
324 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 14
323 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 15
322 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 16
321 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 17
320 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 18
319 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 19
318 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 20
317 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 21
316 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 22
315 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 23
314 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 24
313 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 25
312 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 26
311 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 27
310 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 28
309 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 29
308 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 30
307 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 31
306 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 32
305 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 33
» Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 34
목록
Board Pagination Prev 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next
/ 22

All the bible versions, Commentaries and Dictionaries here have their own right.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소