Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

13:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
13:2 υἱὲ ἀνθρώπου προφήτευσον ἐπὶ τοὺς προφήτας τοῦ Ισραηλ καὶ προφητεύσεις καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς ἀκούσατε λόγον κυρίου
13:3 τάδε λέγει κύριος οὐαὶ τοῖς προφητεύουσιν ἀπὸ καρδίας αὐτῶν καὶ τὸ καθόλου μὴ βλέπουσιν
13:4 οἱ προφῆταί σου Ισραηλ ὡς ἀλώπεκες ἐν ταῖς ἐρήμοις
13:5 οὐκ ἔστησαν ἐν στερεώματι καὶ συνήγαγον ποίμνια ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ οὐκ ἀνέστησαν οἱ λέγοντες ἐν ἡμέρᾳ κυρίου
13:6 βλέποντες ψευδῆ μαντευόμενοι μάταια οἱ λέγοντες λέγει κύριος καὶ κύριος οὐκ ἀπέσταλκεν αὐτούς καὶ ἤρξαντο τοῦ ἀναστῆσαι λόγον
13:7 οὐχ ὅρασιν ψευδῆ ἑωράκατε καὶ μαντείας ματαίας εἰρήκατε
13:8 διὰ τοῦτο εἰπόν τάδε λέγει κύριος ἀνθ᾽ ὧν οἱ λόγοι ὑμῶν ψευδεῖς καὶ αἱ μαντεῖαι ὑμῶν μάταιαι διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἐφ᾽ ὑμᾶς λέγει κύριος
13:9 καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς προφήτας τοὺς ὁρῶντας ψευδῆ καὶ τοὺς ἀποφθεγγομένους μάταια ἐν παιδείᾳ τοῦ λαοῦ μου οὐκ ἔσονται οὐδὲ ἐν γραφῇ οἴκου Ισραηλ οὐ γραφήσονται καὶ εἰς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ οὐκ εἰσελεύσονται καὶ γνώσονται διότι ἐγὼ κύριος
13:10 ἀνθ᾽ ὧν τὸν λαόν μου ἐπλάνησαν λέγοντες εἰρήνη εἰρήνη καὶ οὐκ ἦν εἰρήνη καὶ οὗτος οἰκοδομεῖ τοῖχον καὶ αὐτοὶ ἀλείφουσιν αὐτόν εἰ πεσεῖται
13:11 εἰπὸν πρὸς τοὺς ἀλείφοντας πεσεῖται καὶ ἔσται ὑετὸς κατακλύζων καὶ δώσω λίθους πετροβόλους εἰς τοὺς ἐνδέσμους αὐτῶν καὶ πεσοῦνται καὶ πνεῦμα ἐξαῖρον καὶ ῥαγήσεται
13:12 καὶ ἰδοὺ πέπτωκεν ὁ τοῖχος καὶ οὐκ ἐροῦσιν πρὸς ὑμᾶς ποῦ ἐστιν ἡ ἀλοιφὴ ὑμῶν ἣν ἠλείψατε
13:13 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος καὶ ῥήξω πνοὴν ἐξαίρουσαν μετὰ θυμοῦ καὶ ὑετὸς κατακλύζων ἐν ὀργῇ μου ἔσται καὶ τοὺς λίθους τοὺς πετροβόλους ἐν θυμῷ ἐπάξω εἰς συντέλειαν
13:14 καὶ κατασκάψω τὸν τοῖχον ὃν ἠλείψατε καὶ πεσεῖται καὶ θήσω αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἀποκαλυφθήσεται τὰ θεμέλια αὐτοῦ καὶ πεσεῖται καὶ συντελεσθήσεσθε μετ᾽ ἐλέγχων καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος
13:15 καὶ συντελέσω τὸν θυμόν μου ἐπὶ τὸν τοῖχον καὶ ἐπὶ τοὺς ἀλείφοντας αὐτόν καὶ πεσεῖται καὶ εἶπα πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν ὁ τοῖχος οὐδὲ οἱ ἀλείφοντες αὐτὸν
13:16 προφῆται τοῦ Ισραηλ οἱ προφητεύοντες ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ οἱ ὁρῶντες αὐτῇ εἰρήνην καὶ εἰρήνη οὐκ ἔστιν λέγει κύριος
13:17 καὶ σύ υἱὲ ἀνθρώπου στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τὰς θυγατέρας τοῦ λαοῦ σου τὰς προφητευούσας ἀπὸ καρδίας αὐτῶν καὶ προφήτευσον ἐπ᾽ αὐτὰς
13:18 καὶ ἐρεῖς τάδε λέγει κύριος οὐαὶ ταῖς συρραπτούσαις προσκεφάλαια ἐπὶ πάντα ἀγκῶνα χειρὸς καὶ ποιούσαις ἐπιβόλαια ἐπὶ πᾶσαν κεφαλὴν πάσης ἡλικίας τοῦ διαστρέφειν ψυχάς αἱ ψυχαὶ διεστράφησαν τοῦ λαοῦ μου καὶ ψυχὰς περιεποιοῦντο
13:19 καὶ ἐβεβήλουν με πρὸς τὸν λαόν μου ἕνεκεν δρακὸς κριθῶν καὶ ἕνεκεν κλασμάτων ἄρτου τοῦ ἀποκτεῖναι ψυχάς ἃς οὐκ ἔδει ἀποθανεῖν καὶ τοῦ περιποιήσασθαι ψυχάς ἃς οὐκ ἔδει ζῆσαι ἐν τῷ ἀποφθέγγεσθαι ὑμᾶς λαῷ εἰσακούοντι μάταια ἀποφθέγματα
13:20 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ τὰ προσκεφάλαια ὑμῶν ἐφ᾽ ἃ ὑμεῖς συστρέφετε ἐκεῖ ψυχάς καὶ διαρρήξω αὐτὰ ἀπὸ τῶν βραχιόνων ὑμῶν καὶ ἐξαποστελῶ τὰς ψυχάς ἃς ὑμεῖς ἐκστρέφετε τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς διασκορπισμόν
13:21 καὶ διαρρήξω τὰ ἐπιβόλαια ὑμῶν καὶ ῥύσομαι τὸν λαόν μου ἐκ χειρὸς ὑμῶν καὶ οὐκέτι ἔσονται ἐν χερσὶν ὑμῶν εἰς συστροφήν καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος
13:22 ἀνθ᾽ ὧν διεστρέφετε καρδίαν δικαίου ἀδίκως καὶ ἐγὼ οὐ διέστρεφον αὐτὸν καὶ τοῦ κατισχῦσαι χεῖρας ἀνόμου τὸ καθόλου μὴ ἀποστρέψαι ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ ζῆσαι αὐτόν
13:23 διὰ τοῦτο ψευδῆ οὐ μὴ ἴδητε καὶ μαντείας οὐ μὴ μαντεύσησθε ἔτι καὶ ῥύσομαι τὸν λαόν μου ἐκ χειρὸς ὑμῶν καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος


List of Articles
번호 분류 제목
369 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 32
368 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 33
367 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 34
366 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 35
365 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 36
364 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 37
363 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 38
362 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 39
361 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 40
360 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 41
359 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 42
358 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 43
357 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 44
356 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 45
355 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 46
354 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 47
353 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 48
352 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 49
351 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 50
350 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 51
349 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 52
348 Baruch Greek LXX(Rahlps), Baruch, Chapter 01
347 Baruch Greek LXX(Rahlps), Baruch, Chapter 02
346 Baruch Greek LXX(Rahlps), Baruch, Chapter 03
345 Baruch Greek LXX(Rahlps), Baruch, Chapter 04
344 Baruch Greek LXX(Rahlps), Baruch, Chapter 05
343 Lamentations Greek LXX(Rahlps), Lamentations, Chapter 01
342 Lamentations Greek LXX(Rahlps), Lamentations, Chapter 02
341 Lamentations Greek LXX(Rahlps), Lamentations, Chapter 03
340 Lamentations Greek LXX(Rahlps), Lamentations, Chapter 04
339 Lamentations Greek LXX(Rahlps), Lamentations, Chapter 05
338 Epistle Of Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Epistle of Jeremiah, Chapter 01
337 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 01
336 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 02
335 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 03
334 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 04
333 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 05
332 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 06
331 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 07
330 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 08
329 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 09
328 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 10
327 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 11
326 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 12
» Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 13
324 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 14
323 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 15
322 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 16
321 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 17
320 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 18
319 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 19
318 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 20
317 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 21
316 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 22
315 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 23
314 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 24
313 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 25
312 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 26
311 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 27
310 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 28
309 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 29
308 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 30
307 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 31
306 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 32
305 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 33
304 Ezekiel Greek LXX(Rahlps), Ezekiel, Chapter 34
목록
Board Pagination Prev 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next
/ 22

All the Bibles, Commentaries and Dictionaries here have their own rights.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소