Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

17:1 κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς ἄνθρωπον καὶ πάλιν ἀπέστρεψεν αὐτὸν εἰς αὐτήν
17:2 ἡμέρας ἀριθμοῦ καὶ καιρὸν ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν ἐπ᾽ αὐτῆς
17:3 καθ᾽ ἑαυτὸν ἐνέδυσεν αὐτοὺς ἰσχὺν καὶ κατ᾽ εἰκόνα αὐτοῦ ἐποίησεν αὐτούς
17:4 ἔθηκεν τὸν φόβον αὐτοῦ ἐπὶ πάσης σαρκὸς καὶ κατακυριεύειν θηρίων καὶ πετεινῶν
17:5 
17:6 διαβούλιον καὶ γλῶσσαν καὶ ὀφθαλμούς ὦτα καὶ καρδίαν ἔδωκεν διανοεῖσθαι αὐτοῖς
17:7 ἐπιστήμην συνέσεως ἐνέπλησεν αὐτοὺς καὶ ἀγαθὰ καὶ κακὰ ὑπέδειξεν αὐτοῖς
17:8 ἔθηκεν τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὰς καρδίας αὐτῶν δεῖξαι αὐτοῖς τὸ μεγαλεῖον τῶν ἔργων αὐτοῦ
17:9 
17:10 καὶ ὄνομα ἁγιασμοῦ αἰνέσουσιν ἵνα διηγῶνται τὰ μεγαλεῖα τῶν ἔργων αὐτοῦ
17:11 προσέθηκεν αὐτοῖς ἐπιστήμην καὶ νόμον ζωῆς ἐκληροδότησεν αὐτοῖς
17:12 διαθήκην αἰῶνος ἔστησεν μετ᾽ αὐτῶν καὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ ὑπέδειξεν αὐτοῖς
17:13 μεγαλεῖον δόξης εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν καὶ δόξαν φωνῆς αὐτοῦ ἤκουσεν τὸ οὖς αὐτῶν
17:14 καὶ εἶπεν αὐτοῖς προσέχετε ἀπὸ παντὸς ἀδίκου καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς ἑκάστῳ περὶ τοῦ πλησίον
17:15 αἱ ὁδοὶ αὐτῶν ἐναντίον αὐτοῦ διὰ παντός οὐ κρυβήσονται ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ
17:16 
17:17 ἑκάστῳ ἔθνει κατέστησεν ἡγούμενον καὶ μερὶς κυρίου Ισραηλ ἐστίν
17:18 
17:19 ἅπαντα τὰ ἔργα αὐτῶν ὡς ὁ ἥλιος ἐναντίον αὐτοῦ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐνδελεχεῖς ἐπὶ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν
17:20 οὐκ ἐκρύβησαν αἱ ἀδικίαι αὐτῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν ἔναντι κυρίου
17:21 
17:22 ἐλεημοσύνη ἀνδρὸς ὡς σφραγὶς μετ᾽ αὐτοῦ καὶ χάριν ἀνθρώπου ὡς κόρην συντηρήσει
17:23 μετὰ ταῦτα ἐξαναστήσεται καὶ ἀνταποδώσει αὐτοῖς καὶ τὸ ἀνταπόδομα αὐτῶν εἰς κεφαλὴν αὐτῶν ἀποδώσει
17:24 πλὴν μετανοοῦσιν ἔδωκεν ἐπάνοδον καὶ παρεκάλεσεν ἐκλείποντας ὑπομονήν
17:25 ἐπίστρεφε ἐπὶ κύριον καὶ ἀπόλειπε ἁμαρτίας δεήθητι κατὰ πρόσωπον καὶ σμίκρυνον πρόσκομμα
17:26 ἐπάναγε ἐπὶ ὕψιστον καὶ ἀπόστρεφε ἀπὸ ἀδικίας καὶ σφόδρα μίσησον βδέλυγμα
17:27 ὑψίστῳ τίς αἰνέσει ἐν ᾅδου ἀντὶ ζώντων καὶ διδόντων ἀνθομολόγησιν
17:28 ἀπὸ νεκροῦ ὡς μηδὲ ὄντος ἀπόλλυται ἐξομολόγησις ζῶν καὶ ὑγιὴς αἰνέσει τὸν κύριον
17:29 ὡς μεγάλη ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ κυρίου καὶ ἐξιλασμὸς τοῖς ἐπιστρέφουσιν ἐπ᾽ αὐτόν
17:30 οὐ γὰρ δύναται πάντα εἶναι ἐν ἀνθρώποις ὅτι οὐκ ἀθάνατος υἱὸς ἀνθρώπου
17:31 τί φωτεινότερον ἡλίου καὶ τοῦτο ἐκλείπει καὶ πονηρὸν ἐνθυμηθήσεται σὰρξ καὶ αἷμα
17:32 δύναμιν ὕψους οὐρανοῦ αὐτὸς ἐπισκέπτεται καὶ ἄνθρωποι πάντες γῆ καὶ σποδός


List of Articles
번호 분류 제목
633 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 32
632 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 33
631 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 34
630 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 35
629 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 36
628 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 37
627 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 38
626 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 39
625 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 40
624 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 41
623 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 42
622 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 01
621 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 02
620 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 03
619 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 04
618 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 05
617 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 06
616 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 07
615 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 08
614 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 09
613 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 10
612 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 11
611 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 12
610 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 13
609 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 14
608 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 15
607 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 16
606 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 17
605 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 18
604 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 19
603 Sirach Prolog Greek LXX(Rahlps), Sirach Prolog, Chapter 01
602 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 01
601 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 02
600 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 03
599 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 04
598 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 05
597 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 06
596 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 07
595 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 08
594 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 09
593 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 10
592 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 11
591 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 12
590 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 13
589 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 14
588 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 15
587 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 16
» Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 17
585 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 18
584 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 19
583 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 20
582 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 21
581 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 22
580 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 23
579 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 24
578 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 25
577 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 26
576 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 27
575 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 28
574 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 29
573 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 30
572 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 31
571 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 32
570 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 33
569 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 34
568 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 35
목록
Board Pagination Prev 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22 Next
/ 22

All the Bibles, Commentaries and Dictionaries here have their own rights.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소