Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

5:1 αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως ἀνθρώπων ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν Αδαμ κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν
5:2 ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς καὶ εὐλόγησεν αὐτούς καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτῶν Αδαμ ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν αὐτούς
5:3 ἔζησεν δὲ Αδαμ διακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν κατὰ τὴν ἰδέαν αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σηθ
5:4 ἐγένοντο δὲ αἱ ἡμέραι Αδαμ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σηθ ἑπτακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας
5:5 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Αδαμ ἃς ἔζησεν ἐννακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη καὶ ἀπέθανεν
5:6 ἔζησεν δὲ Σηθ διακόσια καὶ πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ενως
5:7 καὶ ἔζησεν Σηθ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ενως ἑπτακόσια καὶ ἑπτὰ ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας
5:8 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Σηθ ἐννακόσια καὶ δώδεκα ἔτη καὶ ἀπέθανεν
5:9 καὶ ἔζησεν Ενως ἑκατὸν ἐνενήκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Καιναν
5:10 καὶ ἔζησεν Ενως μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Καιναν ἑπτακόσια καὶ δέκα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας
5:11 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Ενως ἐννακόσια καὶ πέντε ἔτη καὶ ἀπέθανεν
5:12 καὶ ἔζησεν Καιναν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Μαλελεηλ
5:13 καὶ ἔζησεν Καιναν μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Μαλελεηλ ἑπτακόσια καὶ τεσσαράκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας
5:14 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Καιναν ἐννακόσια καὶ δέκα ἔτη καὶ ἀπέθανεν
5:15 καὶ ἔζησεν Μαλελεηλ ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ιαρεδ
5:16 καὶ ἔζησεν Μαλελεηλ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ιαρεδ ἑπτακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας
5:17 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Μαλελεηλ ὀκτακόσια καὶ ἐνενήκοντα πέντε ἔτη καὶ ἀπέθανεν
5:18 καὶ ἔζησεν Ιαρεδ ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα δύο ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ενωχ
5:19 καὶ ἔζησεν Ιαρεδ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ενωχ ὀκτακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας
5:20 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Ιαρεδ ἐννακόσια καὶ ἑξήκοντα δύο ἔτη καὶ ἀπέθανεν
5:21 καὶ ἔζησεν Ενωχ ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Μαθουσαλα
5:22 εὐηρέστησεν δὲ Ενωχ τῷ θεῷ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Μαθουσαλα διακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας
5:23 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Ενωχ τριακόσια ἑξήκοντα πέντε ἔτη
5:24 καὶ εὐηρέστησεν Ενωχ τῷ θεῷ καὶ οὐχ ηὑρίσκετο ὅτι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ θεός
5:25 καὶ ἔζησεν Μαθουσαλα ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα ἑπτὰ ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Λαμεχ
5:26 καὶ ἔζησεν Μαθουσαλα μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Λαμεχ ὀκτακόσια δύο ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας
5:27 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Μαθουσαλα ἃς ἔζησεν ἐννακόσια καὶ ἑξήκοντα ἐννέα ἔτη καὶ ἀπέθανεν
5:28 καὶ ἔζησεν Λαμεχ ἑκατὸν ὀγδοήκοντα ὀκτὼ ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱὸν
5:29 καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Νωε λέγων οὗτος διαναπαύσει ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἔργων ἡμῶν καὶ ἀπὸ τῶν λυπῶν τῶν χειρῶν ἡμῶν καὶ ἀπὸ τῆς γῆς ἧς κατηράσατο κύριος ὁ θεός
5:30 καὶ ἔζησεν Λαμεχ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Νωε πεντακόσια καὶ ἑξήκοντα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας
5:31 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Λαμεχ ἑπτακόσια καὶ πεντήκοντα τρία ἔτη καὶ ἀπέθανεν
5:32 καὶ ἦν Νωε ἐτῶν πεντακοσίων καὶ ἐγέννησεν Νωε τρεῖς υἱούς τὸν Σημ τὸν Χαμ τὸν Ιαφεθ


 1. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 01

  CategoryGenesis
  Read More
 2. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 02

  CategoryGenesis
  Read More
 3. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 03

  CategoryGenesis
  Read More
 4. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 04

  CategoryGenesis
  Read More
 5. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 05

  CategoryGenesis
  Read More
 6. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 06

  CategoryGenesis
  Read More
 7. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 07

  CategoryGenesis
  Read More
 8. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 08

  CategoryGenesis
  Read More
 9. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 09

  CategoryGenesis
  Read More
 10. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 10

  CategoryGenesis
  Read More
 11. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 11

  CategoryGenesis
  Read More
 12. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 12

  CategoryGenesis
  Read More
 13. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 13

  CategoryGenesis
  Read More
 14. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 14

  CategoryGenesis
  Read More
 15. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 15

  CategoryGenesis
  Read More
 16. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 16

  CategoryGenesis
  Read More
 17. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 17

  CategoryGenesis
  Read More
 18. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 18

  CategoryGenesis
  Read More
 19. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 19

  CategoryGenesis
  Read More
 20. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 20

  CategoryGenesis
  Read More
 21. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 21

  CategoryGenesis
  Read More
 22. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 22

  CategoryGenesis
  Read More
 23. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 23

  CategoryGenesis
  Read More
 24. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 24

  CategoryGenesis
  Read More
 25. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 25

  CategoryGenesis
  Read More
 26. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 26

  CategoryGenesis
  Read More
 27. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 27

  CategoryGenesis
  Read More
 28. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 28

  CategoryGenesis
  Read More
 29. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 29

  CategoryGenesis
  Read More
 30. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 30

  CategoryGenesis
  Read More
 31. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 31

  CategoryGenesis
  Read More
 32. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 32

  CategoryGenesis
  Read More
 33. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 33

  CategoryGenesis
  Read More
 34. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 34

  CategoryGenesis
  Read More
 35. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 35

  CategoryGenesis
  Read More
 36. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 36

  CategoryGenesis
  Read More
 37. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 37

  CategoryGenesis
  Read More
 38. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 38

  CategoryGenesis
  Read More
 39. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 39

  CategoryGenesis
  Read More
 40. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 40

  CategoryGenesis
  Read More
 41. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 41

  CategoryGenesis
  Read More
 42. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 42

  CategoryGenesis
  Read More
 43. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 43

  CategoryGenesis
  Read More
 44. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 44

  CategoryGenesis
  Read More
 45. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 45

  CategoryGenesis
  Read More
 46. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 46

  CategoryGenesis
  Read More
 47. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 47

  CategoryGenesis
  Read More
 48. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 48

  CategoryGenesis
  Read More
 49. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 49

  CategoryGenesis
  Read More
 50. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 50

  CategoryGenesis
  Read More
 51. Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 01

  CategoryExodus
  Read More
 52. Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 02

  CategoryExodus
  Read More
 53. Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 03

  CategoryExodus
  Read More
 54. Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 04

  CategoryExodus
  Read More
 55. Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 05

  CategoryExodus
  Read More
 56. Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 06

  CategoryExodus
  Read More
 57. Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 07

  CategoryExodus
  Read More
 58. Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 08

  CategoryExodus
  Read More
 59. Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 09

  CategoryExodus
  Read More
 60. Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 10

  CategoryExodus
  Read More
 61. Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 11

  CategoryExodus
  Read More
 62. Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 12

  CategoryExodus
  Read More
 63. Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 13

  CategoryExodus
  Read More
 64. Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 14

  CategoryExodus
  Read More
 65. Greek LXX(Rahlps), Exodus, Chapter 15

  CategoryExodus
  Read More
 66. Greek LXX(Rahlps), Genesis, Chapter 16

  CategoryExodus
  Read More
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 22 Next
/ 22

All the Bibles, Commentaries and Dictionaries here have their own rights.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소